Képzéseink
   

Neveléstudomány MA

A belépéshez elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pedagógia, andragógia, közösségszervezés, szociálpedagógia, pszichológia, konduktor, tanító, óvodapedagógus, gyógypedagógus, valamint a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak.

Más alap- vagy mesterszakos diplomával rendelkezők esetében a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma legalább 50 a pedagógia, pszichológia, andragógia, szociológia, jog, társadalomtudományok, gazdaságtudományok, egészségtudományok ismeretköréből.

Az ideális jelentkező

ψ      már rendelkezik hasonló területen megszerzett alapszakos végzettséggel,

ψ      tájékozott a neveléstudomány és a nevelés gyakorlatának világában, és ezen a területen szeretné magát továbbfejleszteni,

ψ      szakértőként szeretne bekapcsolódni a neveléstudomány jelenségvilágába,

ψ      szervező, irányító, kutató tevékenységgel kívánja segíteni a neveléstudomány fejlődését,

ψ      programfejlesztőként, pedagógiai stratégiai döntések megalapozójaként elméleti és gyakorlati ismereteinek, kompetenciáinak segítségével szeretne hozzájárulni a neveléstudomány és intézményei fejlődéséhez.

A képzés célja

olyan szakemberek képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában megfelelő tudással rendelkeznek a neveléstudomány művelése és alkalmazása területén. Képesek a közoktatásban és a felsőoktatásban, illetve az oktatásügyben kutatói, alkalmazói és szakértői feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, a kutatás és a fejlesztés terén feladatokat végezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a nevelésügy hazai eredményeit kommunikálni. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek ahhoz, hogy tanulmányaikat a doktori képzés keretében folytassák.

Választható specializációk

Ψ      A kora gyermekkor pedagógiája specializáción végzettek képesek a kora gyermekkori fejlődés biológiai és pszichológiai alapjainak, intézményi hátterének, nevelési kérdéseinek, módszertani sajátosságainak teljes körű átlátására. Felkészülnek a pedagógusok munkájának támogatására, egyes gyermekek és gyermekcsoportok fejlesztésére-nevelésére vonatkozó programok kialakításában, megvalósításában való közreműködésre, továbbá képessé válnak kora gyermekkori pedagógiai kutatások elvégzésére.

Ψ      A felsőoktatás-pedagógia specializáción végzettek átlátják a felsőoktatási projektek tervezésének, szervezésének, irányításának, bonyolításának elméletét és gyakorlatát; felkészülnek a felsőoktatási fejlesztések tervezésére, támogatására, értékelésére, felsőoktatás-pedagógiai kutatások végzésére, a felsőoktatási intézmények oktatási stratégiáinak megalapozására, szakmai előkészítésére.

Ψ      Az intézményfejlesztés specializáción végzettek képesek pedagógia intézmények fejlesztési folyamatait segíteni és irányítani. Alapos elméleti és gyakorlati háttér támogatja a hallgatók fejlesztési folyamatok generálásához szükséges képességeinek fejlődését.

Tervezzük egy negyedik specializáció indítását is:

A kutató-elemző specializáción végzettek kiemelkedő nemzetközi és hazai oktatáselméleti megalapozottsággal rendelkeznek, melyhez az aktuális élő kutatásokban, projektekben való folyamatos részvétel által megszerzett gyakorlati tudás társul. A hallgatók a képzés során olyan kutatás-módszertani alapozásban vesznek részt, amely az egyéni és a kooperatív munkavégzést egyaránt támogatja, továbbá felkészíti a végzetteket a munkaerőpiac releváns pozícióinak sikeres betöltésére.

Elhelyezkedési lehetőségek

ψ      kutató, elemző és fejlesztő különböző kutatóintézetekben,

ψ      referens és szakértő szakmai szolgáltatóknál,

ψ      referens és szakértő a közigazgatásban, oktatásirányításban,

ψ      állami hivatalok, kutatóintézetek, magáncégek, kis- és nagyvállalatok, nonprofit szervezetek munkatársa,

ψ      munkahelyi továbbképzések, kutatási-fejlesztési projektek, tréning, HR, pályatanácsadás,

ψ      felnőttképzés, oktatásszervezés.

Továbbtanulási lehetőségek

A neveléstudomány mesterképzési szakot végzettek továbbtanulhatnak a Neveléstudományi Doktori Iskolában.

Beküldendő dokumentumok

Ψ      kötelező dokumentum: oklevélmásolat, szakmai önéletrajz és motivációs levél,

Ψ      küldhető továbbá: korábbi tudományos munkák, publikációk dokumentálása (publikációs lista és/vagy a művek másolata), az előnyben részesítési jogosultságot igazoló dokumentumok másolata.

A pontszámítás módja (legfeljebb 100 pont)

Felvételi szakmai beszélgetés (legfeljebb 90 pont): a Kar honlapján megadott témák közül egy bemutatása (szakirodalmi lista, PPT) a szaksajtóban megjelenő cikkek, tanulmányok előzetes feldolgozása alapján. Többletpontok (legfeljebb 10 pont) az előnyben részesítés esetei alapján kaphatók.

Keress minket a Facebookon is: https://www.facebook.com/nevtudintezet

További információk: 

Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.04.11.
Eseménynaptár
Előző hónap a naptárban 2018 június Következő hónap a naptárban
H Hétfő K Kedd Sz Szerda Cs Csütörtök P Péntek Sz Szombat V Vasárnap
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
ELTE Logo