Képzéseink
   

Pszichológia MA

A képzés célja
olyan gyakorlati és tudós szakemberek képzése, akik a társadalmi, a gazdasági, az állami és politikai élet, a civil és a magánszféra területén, az egészségügyben egyaránt önállóan képesek a humán erőforrások (szervezetek és egyének) fejlesztését, hatékonyságuk növelését, kapacitásuk bővítését, működésük optimalizálását elősegíteni, a munkaerőpiacon szereplők képzését, egészségének fejlesztését és védelmét ellátni. 
A belépéshez szükséges szakok
A szakra azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik már rendelkeznek pszichológia alapszakos (BA) végzettséggel (vagy korábbi rendszerű pszichológiai egyetemi végzettséggel).
A szakirány választható specializációi
A pszichológiai mesterképzés közös elemei a négy alapvető pszichológiai szakterületen (általános lélektan, fejlődéslélektan, személyiség-lélektan, társadalomlélektan) mindenki által hallgatott mesterkurzusok, szakmai készségfejlesztés, pályaszocializáció. 
Jelenleg öt specializációt kínálunk (68 kredites, jelentős volumenű specializációként): 
ΨA fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia specializáció a tipikus és az atipikus fejlődés területén korszerű elméleti és módszertani tudás nyújt átfogó diagnosztikai munka, terápia, saját kutatómunka végzéséhez gyermekekkel foglalkozó intézményekben.
ΨA klinikai és egészségpszichológia specializáció átfogó diagnosztikai, terápiás, klinikai kutatási ismeretekkel bíró és széles körű módszertani jártassággal rendelkező szakembereket képez, akik a pszichológia tudományának tudásanyagát képesek az egészségmegőrzés és az egészségfejlesztés szolgálatába állítani. 
ΨA kognitív pszichológia specializáció hallgatói magas szinten és széles látókörben elsajátítják a modern kísérleti pszichológia, és ennek vezető irányzata, a kognitív pszichológia szemléletét, az ehhez kapcsolódó módszereket, és alkalmazásuk készségeit. Lehetőséget nyújt a modern fejlődéspszichológia gyakorlati és a kognitív pszichológia és neuropszichológia kutatási és/vagy gyakorlati irányaiban továbbfejlődni. 
ΨA tanácsadás- és iskolapszichológia specializáció elsősorban gyakorlatban dolgozó szakembereket képez, akik diagnosztikai és tanácsadási módszereikben rendelkeznek a különböző életkorú kliensekkel való foglalkozáshoz szükséges kompetenciákkal. Alkalmazásuk elsősorban az óvoda- és iskolapszichológia, a nevelési tanácsadás, a pályatanácsadás, életvezetési és krízistanácsadás területeivel foglalkozó intézményekben képzelhető el.
ΨA társadalom- és szervezetpszichológia (szociálpszichológia) specializáció folyamatosan megújuló elméleti és a gyakorlatban is alkalmazható tudást ad a szociálpszichológia különböző területein: a kurrens tudományos kutatásokról, valamint a társadalom és a gazdaság, a közvélemény, az oktatás és a média folyamatainak szociálpszichológiai elemzéséről. Segít jártasságot és készségeket kialakítani akár az elméleti vagy alkalmazott kutatói, akár a szakértői-tanácsadói karrierhez.
2017 szeptemberétől tervezzük indítani 
Ψaz interperszonális és interkulturális pszichológia specializációt, mely az egyre sokszínűbbé váló társas környezet által jelentett kihívásokkal való sikeres megküzdésre, a konfliktusok megoldására és a sokféleségben rejlő lehetőségek kreatív felhasználására készíti fel a leendő pszichológusokat. A hallgatók olyan speciális ismereteket és készségeket sajátíthatnak el az interkulturalitás elméletéből és gyakorlatából, amelyeket későbbi munkájuk során mind kutatóként, mind pedig gyakorlati szakemberként kamatoztathatnak az eltérő szociokulturális háttérrel rendelkező emberekkel vagy csoportokkal való munka során;
Ψa munka- és szervezetpszichológia specializációt, melynek hallgatói képessé válnak a munkatársak, a vezetők, a teamek és a szervezetek eredményességének, szociális és érzelmi tőkéjének fejlesztésére a vezetés- és szervezetpszichológia modern ismeretanyagának és gyakorlati eszköztárának alkalmazása révén. Belső munkatársként a HR, a munkaerő- és szervezetfejlesztés területén, külső szakemberként szervezetfejlesztő, coaching- és tréningcégek munkatársaként is jól hasznosíthatók a specializáción megszerzett kompetenciák. 
A mesterképzés fontos újítása az összefüggő külső terepgyakorlat bevezetése, melynek során a választott specializációhoz kapcsolódó munkahelyeken néhány hetes gyakornoki munkát végez minden hallgató.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles pszichológus.
Elhelyezkedési lehetőségek az egészségügy, az oktatás, a munka, a sport, a művészet, az ipar, a közigazgatás egyaránt igényli a fejlesztésben, a gyógyításban, a megelőzés tudományában és a kommunikáció hatékony alkalmazásában kiképzett pszichológus szakemberek munkáját. Az okleveles pszichológus diploma feljogosít szakpszichológusi képesítés megszerzésére, doktori szintű képzések elvégzésére, illetve a legkülönbözőbb pszichológusi munkakörök betöltésére.
Beküldendő dokumentumok
Ψkötelező dokumentumok: oklevélmásolat, referenciamunka, szakmai önéletrajz és motivációs levél,
Ψküldhető továbbá: nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, az előnyben részesítési jogosultságot igazoló dokumentumok másola
A felvételi pontok számítása (legfeljebb 100 pont)
Hozott pontok (legfeljebb 20 pont): az alapképzési vagy ennek megfeleltethető oklevél minősítéséből számítandók. 
Referenciamunka (legfeljebb 25 pont)
Szóbeli vizsga (legfeljebb 45 pont)
Többletpontok (legfeljebb 10 pont): az előnyben részesítés eseteiben (hátrányos helyzet, fogyatékosság, gyermekgondozás) bármely igazolt jogcím alapján 5, angol nyelvből tett C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga esetén 5, az OTDK első három helyezettje, illetve a „Kardos Lajos pszichológia verseny” első három helyezettje 5 többletpont.
További információk: 

Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.04.11.
Eseménynaptár
Előző hónap a naptárban 2018 június Következő hónap a naptárban
H Hétfő K Kedd Sz Szerda Cs Csütörtök P Péntek Sz Szombat V Vasárnap
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
ELTE Logo