Képzéseink
   

Pedagógia BA

Az ideális jelentkező

akit érdekel…

ψa nevelés és a képzés, 

ψa pszichológia, az emberi kapcsolatok és a személyiségfejlődés, 

ψa kommunikáció, a kultúra és a tanulás, 

ψa nevelés és az oktatás kutatása, fejlesztése; aki szívesen dolgozna…

ψiskolában, de nem tanári pozícióban, 

ψa felsőoktatásban, 

ψoktatási profilú cégnél, intézménynél, 

ψoktatási asszisztensként, oktatásfejlesztőként, 

ψtananyagfejlesztőként és -tervezőként. 


Érettségi vizsgakövetelmények

Kettőt kell választani a következő tárgyakból: bármely nemzetiségi nyelv (és irodalom) vagy biológia vagy fizika vagy földrajz vagy kémia vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy természettudomány vagy történelem vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol). Legalább egy tárgyból emelt szinten kell teljesíteni az érettségit.


A végzett pedagógia szakos megszerzett kompetenciái 

ψképes nevelési-oktatási tevékenységek tervezésére, szervezésére, elvégzésére, az iskolában folyó nevelő-oktató munka segítésére, 

ψátlátja az oktatás rendszerében mutatkozó tendenciákat és problémákat, 

ψsikeresen közreműködik tananyagok és módszertani megoldások fejlesztésében, 

ψmagas fokú együttműködési és kommunikációs készséggel rendelkezik, 

ψképes a pedagógiai jelenségeket elemezni, pedagógiai kutatásokban részt venni, 

ψhatékony konfliktuskezelési technikákat alkalmaz, 

ψempatikus, nyitott, kreatív, értékorientált, felelősségteljes. 


Főbb tárgyak

A szakon a hallgatók megismerkedhetnek az oktatás-nevelés társadalmi kérdéseivel, történetével, intézményrendszerével; a nevelés szempontjából meghatározó személyiségfelfogásokkal, a személyiség fejlődésével, valamint a pedagógiai folyamatok törvényszerűségeivel és az azokra ható tényezőkkel. A képzés három nagy blokkból áll, melyek az alábbi tantárgyakat is magukban foglalják: 

ψAdaptív tanulási kör-nyezetek 

ψFejlődéslélektan

ψSzabadidő-szervezés

ψOktatásjog 

ψIfjúság- és gyermekvé-delem ψModern eszközök – IKT az oktatásban

ψOktatáslélektan

ψOnline és offline tan-anyagfejlesztés

ψTanulás, kommunikáció, szocializációψOktatáspolitika

ψCsoportépítő tréning

ψEsélyegyenlőség, méltá-nyos oktatás

ψTársadalmi ismeretek

ψIntézményi gyakorlat 

Specializációk (választható tanulmányi irányok)

ψAz oktatásszervező és humánasszisztens specializáción végzett hallgató az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli nevelési, oktatási és szolgáltató intézmények, önkormányzatok, főhatóságok, civil és nonprofit oktatási szervezetek segítő munkatársa lehet. 

ψA pedagógiai asszisztens specializáción a hallgató arra tud készülni, hogy nevelési és oktatási intézményekben a gyermekek, a fiatalok, a pedagógusok és a szülők segítője legyen. A specializáción a gyermeki személyiség, a tanulás és tanítás, a szocializáció megismerése, megértése és segítése áll a középpontban osztálytermi, iskolai és iskolán kívüli, illetve más oktatási intézményi, szervezeti körülmények között. 

Továbbtanulási lehetőségek

A pedagógia alapképzési szakon végzők továbbtanulhatnak a neveléstudomány, az andragógia, a társadalmi befogadás tanulmányok (korábbi nevén: interkulturális pszichológia és pedagógia), valamint az emberi erőforrás tanácsadó mesterképzés szakokon. 

Elhelyezkedési lehetőségek

A nevelés és az oktatás az egyik legtöbb embert foglalkoztató ágazat. 

Lehetséges munkahelyek és pozíciók: 

ψóvoda, általános iskola, középiskola, kollégium, felsőoktatási intézmény,

ψállami hivatalok, kutatóintézetek, magáncégek, kis- és nagyvállalatok, nonprofit szervezetek,

ψmunkahelyi továbbképzések, fejlesztési-kutatási projektek, tréning, HR, pályatanácsadás,

ψfelnőttképzés, oktatásszervezés,

ψcsaládsegítő és gyermekjóléti központok, nevelési tanácsadók,

ψátmeneti otthonok, nevelőotthonok, tanodák.

Keress minket a Facebookon is: https://www.facebook.com/nevtudintezet

Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.04.11.
Eseménynaptár
Előző hónap a naptárban 2018 június Következő hónap a naptárban
H Hétfő K Kedd Sz Szerda Cs Csütörtök P Péntek Sz Szombat V Vasárnap
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
ELTE Logo