Képzéseink
   

Rekreáció MSc

Az ideális jelentkező
ismeri az életminőség, az életmód és a rekreáció-kutatások legfontosabb területeit, megérti az egészségmagatartást és a szabadidős viselkedést befolyásoló biológiai, lélektani, társadalmi és környezeti tényezők szerepét, felismeri a civilizációs ártalmakból, életmódhibákból adódó, egészségkárosító tényezőket, azok következményeit, és megnevezi az optimális korrekciós megoldásokat, rendelkezik az egészséges életmód megvalósításához és a testkultúra fejlesztéséhez szükséges ismeretekkel. Hiteles, mintaértékű életmódot folytat, az egészséges és rekreatív életvitelre ösztönző szemléletmóddal rendelkezik, melyeket törekszik másoknak is átadni.
A belépéshez szükséges szakok 
Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe a sporttudomány képzési terület alapképzési szakjai és korábbi, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti testkulturális felsőoktatás szakjai. Más szakokról a belépéshez szükséges minimális kreditek száma 50 kredit az alábbi területekről:
sporttudomány területéről 10 kredit,
egészségtudomány területéről 10 kredit,
neveléstudomány és pszichológia területéről 15 kredit,
társadalomtudományok (szociológiai tudományok, gazdálkodás és szervezés-tudományok, média és kommunikációs tudományok) területéről 15 kredit.
A szakra való felvétel feltétele, hogy a jelentkező az alapképzési tanulmányaiból a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket az első két félévben kell megszerezni.
A képzés célja
olyan szakemberek képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában képesek az egészséges emberek rekreációs célzatú sportolásának, kulturált szabadidő eltöltésének segítésére. Személyes példamutatásukkal és kommunikációs képességeikkel képesek ezen felül az utazási igényeik felkeltésére, úti célok ajánlására és sportturisztikai utazások szervezésére, levezetésére. A képzés végére felkészültek lesznek a különböző típusú egészségközpontú intézmények, szállodák ezzel kapcsolatos munkafeladatainak végzésére, sporttal, turizmussal kapcsolatos vállalkozások indítására. További cél az igény felkeltése a doktori képzés keretében történő továbbtanuláshoz, valamint az ehhez szükséges ismeretek átadásához. 
Főbb tárgyak
Az alapképzés során megszerzett tudást a természettudomány, orvos- és egészségtudomány, mozgás- és sporttudomány, a társadalomtudomány és egyéb közismereti területek anyagaival bővítjük. A tananyag gyakorlatorientált, célja a szakmaiság mellett a piaci körülmények közötti alkalmazhatóság biztosítása. 
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
okleveles rekreáció irányító.
Beküldendő dokumentumok felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló doku-mentum, OTDK/TDK igazolás
Elhelyezkedési lehetőségek
Végzettjeink elhelyezkedhetnek sportszervezeteknél, fitnesztermekben, táncklubokban, továbbá szabadidőközpontokban és művelődési házakban, ahol egészséggel, életmóddal és fizikai aktivitással kapcsolatos programok szervezését és vezetését végzik. Fontos munkahelyük a szállodák, üdülők, szanatóriumok, ahol feladatuk lehet az intézmény sportos, szórakoztató, aktív kikapcsolódást célzó programjainak összeállítása, megszervezése és vezetése. Gazdálkodó szervezeteknél egészségmegőrzés sportfoglalkozásokat (edzésprogramok) szervezhetnek, vezethetnek a helyi önkormányzatok sportigazgatási szerveinél szakreferensi feladatokat láthatnak el. Az egészségturizmus és az egészségorientált szolgáltató ipar területén sportrekreációs létesítmények tervezésében, kivitelezésében és üzemeltetésében szakértőként működhetnek közre.
A pontszámítás módja
Hozott pontok: oklevélátlag alapján 40 pont.
Felvételi elbeszélgetés: motivációs beszélgetés 50 pont.
Többletpontok (legfeljebb 10 pont): az előnyben részesítés eseteiben (hátrányos helyzet, fogyatékosság és gyermekgondozás) bármely igazolt jogcím alapján 5 többletpont, bármely idegen nyelvből tett C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga esetén 5, bármely második idegen nyelvből tett B2 középfokú komplex nyelvvizsga esetén 3, OTDK első három helyezettje 5 pont.

További információk:
 

Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.04.11.
Eseménynaptár
Előző hónap a naptárban 2018 június Következő hónap a naptárban
H Hétfő K Kedd Sz Szerda Cs Csütörtök P Péntek Sz Szombat V Vasárnap
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
ELTE Logo