Képzéseink
   

Emberi erőforrás tanácsadó MA

Az ideális jelentkező
alapvető kérdésekben tájékozott a munka és a felnőttképzés világában, és ezen a területen szeretné továbbfejleszteni magát. Érdeklődik a munkaerő-piaci és foglalkoztatáspolitikai folyamatok iránt, tanácsadási, pályaválasztási, személyzeti munkakörben szívesen dolgozna, továbbá a jövőben HR osztályon, munkaügyi vagy munkaközvetítői területen tervező, fejlesztő vagy támogató tevékenységet szívesen végezne.
A belépéshez szükséges szakok
A szakra azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik már rendelkeznek az alábbiakban felsorolt alapszakos (vagy az ezeknek megfeleltethető, korábbi főiskolai) végzettséggel vagy mesterszakos (egyetemi) végzettséggel). 
Feltétel nélkül elfogadott alapképzési szakok: az andragógia és a közösségszervező alapképzési szak, továbbá a főiskolai szintű művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó szak, pedagógia, pszichológia, emberi erőforrások, szociológia, politológia, informatikus könyvtáros, kulturális antropológia, valamint a pedagógusképzés képzési terület alapképzési szakjai.
Feltételekkel elfogadható: bármely alapképzési vagy mesterképzési szak, amennyiben a hallgató rendelkezik 30 kredittel az alábbi területekről: bölcsészettudományi diszciplínákhoz tartozó alapismeretek: pedagógiai, pszichológiai, filozófiai, etikai ismeretek; felnőttképzési ismeretek; kommunikációtudományi ismeretkör, kommunikációfejlesztés; informatika, könyvtárismeret; társadalomtudományi alapismeretek: társadalomismeret, szociológia, antropológia, politológia; gazdasági és jogi ismeretek. A felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján ezekből legalább 15 kredittel rendelkezzen, a 30 kreditből esetleg hiányzó krediteket a tanulmányok első két félévében pótolni lehet.
A képzés célja
olyan szakemberek képzése, akik humán és gazdasági ismereteik, valamint kialakult interdiszciplináris szemléletük birtokában képesek a szervezetek, a munka, a munkavállalás és a képzés világában részletes analízisre, átfogó és speciális összefüggések megfogalmazására, a tanácsadó és értékelő tevékenységre. Adott munkahely különböző szakmai elvárásainak megfelelően használják fel szakmai tudásukat, támogatják a munkaerő-gazdálkodás és az oktatás makroszintű folyamatait; képesek a speciális szakmai problémák azonosítására és a megoldáshoz szükséges gyakorlati feladatok megfogalmazására. Segítik az egyéneket pályatervezési döntéseik meghozatalában, tanácsadási tevékenységüket meghatározza a munkaerő-piaci és szervezeti folyamatok ismerete. Megfelelő felkészültséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
Főbb tárgyak
Pszichológiai ismeretek, az andragógia társadalomtudományi aspektusai, az andragógiai elméletek, a felnőttoktatás didaktikája és módszertana kérdései, a felnőttképzési curriculum tervezése, a pályaorientáció-pályakorrekció világa, tanácsadási módszerek, emberierőforrás-menedzsment, vezetési- és szervezési ismeretek, a tervezés, kiválasztás, tanácsadás elmélete és módszertana, pályaorientáció, köz- és munka-gazdaságtani ismeretek.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
okleveles emberierőforrás tanácsadó.
Elhelyezkedési lehetőségek
Az emberi erőforrás tanácsadó szakon végzettek elhelyezkedhetnek az állami vagy magán szektorban személyzeti, HR, vagy munkaügyi osztályokon, munkaügyi központokban, munkaközvetítő irodákban vagy munkaerő kölcsönzéssel foglalkozó szervezeteknél, fiatalok pályaorientációjával vagy felnőttek munkavállalási tanácsadásával foglalkozó szervezeteknél tanácsadási és pályaválasztási munkakörben, fejvadász vagy tanácsadó cégeknél munkavállalók toborzásában vagy kiválasztásában. 
Továbbtanulási lehetőségek
Az emberi erőforrás tanácsadó mesterképzési szakot végzettek a Neveléstudományi Doktori Iskolában folytathatják tanulmányaikat. 
Beküldendő dokumentumok
Ψ kötelező dokumentumok: oklevélmásolat, szakmai önéletrajz, motivációs levél,
Ψ küldhető továbbá: nyelvvizsgát igazoló dokumentum másolata, szakmai tevékenység, publikációk dokumentálása (publikációs lista és/vagy a művek másolata), OTDK/TDK igazolás, az előnyben részesítési jogosultságot igazoló dokumentumok másolata.
A pontszámítás módja (legfeljebb 100 pont)
Hozott pontok (legfeljebb 20 pont): a jelentkezés feltételeként meghatározott oklevél eredménye alapján.
Felvételi elbeszélgetés (legfeljebb 70 pont): a területen (emberi erőforrás és munkaerőpiac) való jártasság, olvasottság, kommunikációs készség, nyelvi kifejezőkészség, szakmai hivatástudat, elhivatottság, alkalmasság, szakmai attitűd. A Bizottság figyelembe veszi a jelentkező korábbi tudományos munkásságának, külföldön szerzett szakmai tapasztalatainak (pl. Erasmus-utak), szakmai tevékenységének, publikációinak dokumentálását, a beküldött motivációs levelet és szakmai önéletrajzot. 
Többletpontok (legfeljebb 10 pont): az előnyben részesítés eseteiben (hátrányos helyzet, fogyatékosság és gyermekgondozás) bármely igazolt jogcím alapján 5 többletpont, bármely idegen nyelvből tett C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga esetén 5, OTDK (andragógia, emberi erőforrások, neveléstudomány, közművelődés) első három helyezettje 5 pont.
Bemutatkozik a szak!

További információk: 

Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.04.11.
Eseménynaptár
Előző hónap a naptárban 2018 június Következő hónap a naptárban
H Hétfő K Kedd Sz Szerda Cs Csütörtök P Péntek Sz Szombat V Vasárnap
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
ELTE Logo